Regulamin rezerwacji

REGULAMIN OŚRODKA WCZASOWEGO

Postanowienia ogólne:

1. Regulamin Ośrodka Wczasowego Surfplace [dalej jako Regulamin], obowiązuje na terenie całego Ośrodka Wczasowego Surfplace [dalej jako Surfplace].

2. Do przestrzegania postanowień Regulaminu zobowiązane są wszystkie osoby przebywające na terenie tego Ośrodka Wczasowego.

3. Cisza nocna na terenie Surfplace obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.

4. Parkowanie pojazdów dopuszczalne jest tylko na terenie do tego wyznaczonym, na oznaczonych miejscach postojowych.

Rezerwacja:

5. Rezerwacja miejsca jest możliwa za pośrednictwem: strony www, wiadomości e-mail, telefonicznie oraz osobiście, w recepcji Surfplace.

6. Rezerwacja miejsca w terminie 14 dni lub mniej od daty rozpoczęcia pobytu w Surfplace jest możliwa tylko i wyłącznie po uiszczeniu całej ceny za pobyt.

7. Anulowanie rezerwacji w terminie 30 dni lub więcej od daty rozpoczęcia pobytu w Surfplace jest bezpłatne. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie mniej niż 30 dni od daty rozpoczęcia pobytu pobierana jest opłata w wysokości 50% całej ceny za pobyt.

Doba hotelowa: 

8. Wejście na teren Surfplace jest możliwe w godzinach 7:00 – 22:00. Poza tymi godzinami wejście na teren Surfplace możliwe jest po uprzednim kontakcie z recepcją.

9. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 i trwa do godziny 10:00.

10. Podstawą do rozpoczęcia pobytu i wydania kluczy do pokoju jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu.

11. Przedłużenie pobytu ponad okres wskazany w rezerwacji, jest możliwe tylko w przypadku, gdy w Surfplace będą dostępne wolne miejsca noclegowe. Przedłużenie pobytu powinno być ustalone do godziny 10:00 w dni wymeldowania.

12. Nieopuszczenie pokoju do godziny 11:00 w dniu wymeldowania, bez zgłoszenia tego w recepcji, zgodnie z pkt 11 powyżej, traktowane jest jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę. Opłata za dodatkowy okres pobytu zostanie naliczona w oparciu o ceny obowiązujące w dniu przedłużenia. W przypadku rezygnacji z pobytu w Surfplace w trakcie trwania doby, opłata za pobyt w danym dniu nie jest zwracana.

Zapewnienie porządku oraz bezpieczeństwa klientów:

13. Osoba dokonująca rezerwacji ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, które powstały z jej winy lub z winy osób jej towarzyszących. Osoba dokonująca rezerwacji, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody. Osoby inne niż osoba dokonująca rezerwacji oraz osoby jej towarzyszące nie mogą przebywać na terenie Ośrodka Wczasowego.

14. Przyjmuje się, iż w przypadku braku uwag przy odbiorze pokoju, osoba dokonująca rezerwacji odebrała pokój w stanie idealnym. Zastrzeżenia co do stanu pokoju należy niezwłocznie po odbiorze zgłosić w recepcji. 

15. Osoba dokonująca rezerwacji ponosi odpowiedzialność za dzieci, które przebywają w Surfplace pod jej opieką. 

16. Na terenie Surfplace dopuszczalne jest przebywanie zwierząt, z zastrzeżeniem, że osoba, która dokonała rezerwacji odpowiada za ewentualne zniszczenia tapicerki, wykładzin i innych elementów wyposażenia budynków, w tym pokoju.

17. Na terenie budynków w całym Ośrodku Wypoczynkowym obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. W przypadku palenia w pokoju, osoba, która dokonała rezerwacji zostanie obciążona opłatą za odświeżenie i ozonowanie pokoju w wysokości 500,00 złotych.

18. Opłata za spowodowanie uruchomienia alarmu przeciwpożarowego w pokoju wynosi 500,00 złotych. W przypadku, gdy w wyniku tego alarmu dojdzie do nieuzasadnionego przyjazdu Straży Pożarnej, osoba, która uruchomiła alarm przeciwpożarowy zobowiązana będzie do uiszczenia opłaty w wysokości 5.000,00 złotych.

19. Zasady odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osobę dokonującą rezerwacji i osoby jej towarzyszące regulowane są przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 ze zm.).